Monday, 2 April 2012

Ringkasan SPE Bab 9 : Kaedah Penyelesaian Masalah

Kaedah Penyelesaian

Masalah boleh diselesaikan dengan menggunakan cara fikiran logik, ada yang memerlukan penyelesaian secare agama,ada yang memerlukan perasaan and ada yang memerlukan kreatif.

Masalah ada berbagai-bagai kategori seperti misteri, puzzle, dilema dan peluang. Setiap masalah yang wujud pastinya ada cara penyelesaiannya. Sesuatu masalah yang agak segera manakala sesuatu isu perlu ditangani dengan lebih berhati-hati.

Menurut Francis,1990, terdapat empat ciri-ciri yang mesti ada pada seseorang untuk menyelesai masalah dengan berkesan iaitu:

(i)Motivasi yang kuat 
(ii)Trait yang positif 
(iii)Jati diri
(iv)Membina kemahiran

Contoh model penyelesaian masalah 6 langkah (Chang dan Kelly,1993):
(i) Kenal Pasti Masalah
(ii) Analisa Punca Masalah
(iii) Kenal Pasti Cara Penyelesaian
(iv) Pilih Penyelesaian yang Terbaik
(v) Bentuk Plan Tindakan
(vi) Pelaksanaan dan Penilaian

Contoh model penyelesaian masalah 8 langkah (Francis, 1990):
(i) Tuning in
(ii) Obj Setting
(iii) Success Measurement
(iv) Information collection
(v) Decision-making
(vi) Planning
(vii) Action
(viii) Review to improve


Kategori Masalah

1.Misteri
2.Tugasan
3.Kesukaran
4.Peluang
5.Tidak Pasti
6.Dilema

PENYELESAIAN MASALAH SECARA SAINTIFIK DAN LOGIK
Langkah Pertama - Mendefinasikan Masalah
Langkah Kedua - Mengkelaskan Masalah
langkah Ketiga - Tentukan Objekif
Langkah Keempat - Tentukan Ukuran Kejayaan
Langkah Kelima - Kutipan Data
Langkah Keenam - Membuat Keputusan
Langkah Ketujuh - Melaksanakan Keputusan Yang Diambil

PENYELESAIAN SECARA SAINTIFIK 
1. Mengadakan Hypotesis
2. Mengumpul Maklumat
3. Membuat Kesimpulan

Enam Topi Berfikir (Buku Pertama)
1. Topi Hijau
2. Topi Kuning
3. Topi Putih
4. Topi Hitam
5. Topi Merah
6. Topi Biru

Enam Kasut Bertindak (Buku Kedua)
1.Kasut Formal Biru Laut - Tindakan secare formal
2.Kasut Kelabu - Tindakan secara penyelidikan
3.Kasut Perang - Tindakan secara praktikal
4.Boot Oren - Tindakan secara cemas
5.Selipar Merah Jambu - Tindakan secara prihatin
6.Kasut Tunggangan Ungu - Tindakan secara kuasa


PENYELESAIAN MELALUI PERASAAN 

(i) Kebolehan mengetahui emosi sendiri
(ii) Kebolehan mengurus emosi
(iii) Kebolehan meningkatkan emosi
(iv) Keboloehan mengenal emosi orang lain
(v) Kebolehan menjalin persaudaraan


PENYELESAIAN SECARA ISLAM

- Pendekatan Hukum 
- Pendekatan Sufiasalah dan isu